Chính sách bảo mật

ET Winch cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và người dùng trên trang web của chúng tôi. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản trên trang web của chúng tôi, đăng ký nhận thông tin từ chúng tôi hoặc thực hiện các giao dịch trên trang web. Thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin tài khoản ngân hàng.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn, xử lý các giao dịch của bạn và liên lạc với bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin cá nhân của bạn để phát triển và cải thiện trang web của chúng tôi và để cung cấp cho bạn thông tin và quảng cáo liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Bảo vệ thông tin

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, sử dụng trái phép, truy cập trái phép, tiết lộ và sửa đổi. Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ bảo mật và chỉ cho phép nhân viên có nhu cầu truy cập thông tin cá nhân của bạn để thực hiện công việc của họ.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có yêu cầu của pháp luật hoặc khi chúng tôi cần cung cấp thông tin đó cho các bên thứ ba liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn.

Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi từ thời điểm này đến thời điểm khác và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các thay đổi đó.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách bảo mật của chúng tôi hoặc về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên lạc dưới đây:

  • Địa chỉ: 359 Nguyễn Xiển – Kim Giang- Thanh Xuân – Hà Nội
  • Số điện thoại: 0398899799
  • Email: info@etwinch.com

Đăng nhận xét

0Nhận xét
Đăng nhận xét (0)